Vår produktion är miljövänlig. Termoplast är godkänt på produkter för t ex livsmedelindustrin, vilket borgar för att hårda krav är uppfyllda.

Ladda hem vårt miljöcertifikat

Ladda hem vår miljöpolicy


 

 

zamba studio ab